Sportbedrijf Drachten; Smallingerland European City of Sport

Er gebeurt veel in Smallingerland op het gebied van sport en bewegen. Dit jaar heeft de gemeente de titel European City of Sport gekregen. Volgens ACES, de sportorganisatie van de Europese Unie, heeft sport en bewegen in Smallingerland een plek gekregen in de samenleving die uniek is voor Europa. Daar mogen wij trots op zijn!

Een mooie reportage in Noordz

 

Smallingerland, met als hoofdstad Drachten, wordt omringd door steden als Groningen, Heerenveen en Leeuwarden. Dat zijn steden met schaatshallen, professionele sportclubs, daar trainen de sporters met de bekende namen. Laten wij in Smallingerland maar wat bescheiden doen als het gaat om sport, lijkt de gedachte.

Onterecht, zeggen Kim Assen, programmamanager van European City of Sport en Evert Jan Siderius, directeur van Sportbedrijf Drachten. „Wij hebben in onze gemeente enorm veel accommodaties, sportmogelijkheden en een sportcultuur die geïntegreerd is met allerlei maatschappelijke instellingen en ondernemers.”

Volgens ACES, de sportorganisatie van de Europese Unie, heeft sport en bewegen in Smallingerland een plek gekregen in de samenleving die uniek is voor Europa. „Daar mogen we trots op zijn.”

Unieke wijze van sportbeleving in Smallingerland

Smallingerland is één van de 17 Cities of Sport. Om die titel te krijgen heeft de gemeente een inspectie van ACES ondergaan. Bijzonder gecharmeerd was de commissie van de wijze waarop allerlei samenwerkingsverbanden binnen de gemeente zorgdragen voor het bereikbaar maken van sport, bewegen en vitaliteit voor iedereen. Niet alleen sportclubs en maatschappelijke organisaties, maar ook bedrijven helpen bij het faciliteren van sportactiviteiten. „Sport en bewegen is fijn om te doen en mede door onze inzet kan het een boost betekenen voor gezondheid en welbevinden. Het verbetert de kwaliteit van leven en het verbindt mensen”, zegt Kim.

„Als Sportbedrijf willen we mensen met elkaar in contact brengen en stimuleren om te gaan bewegen en sporten, alleen of samen met anderen. Sport verbindt en creëert op die manier meerwaarde voor inwoners en gemeenschap. De titel laat zien dat we op de goede weg zijn. De titel geeft ook de mogelijkheid om onze activiteiten verder uit te bouwen en als aanjager voor sport en bewegen richting de toekomst te dienen”, zegt Evert Jan. „Niet voor niets is de slogan dit jaar ‘Tegearre foar in sûne mienskip’.”

En toen kwam de lockdown

Voor 2020 was een goedgevulde agenda met activiteiten en evenementen gepland. Zo kreeg de Eredivisie Squash extra kleur met een lezing van Gerard Kemkers, werden er met scholen initiatieven ontplooit als de ‘Daily Mile’ en werden de Healthy Ageing Tour en het EK Dodgeball naar Drachten gehaald. „In samenwerking met verschillende organisaties wilden we sport en bewegen in dit titeljaar extra laten bruisen; nieuwe ideeën en initiatieven de ruimte geven en ondersteunen én een extra aanbod voor jong en oud creëren.

Niet alles is stil komen te liggen door corona, maar het is vanaf maart toch een stuk minder energiek geworden dan gedacht. Daar moet je dan ook weer creatief mee omgaan. In mei konden we gelukkig wel, in samenwerking met Iris Kroes en de Rabobank, de Nationale Balkon Beweegdag uitvoeren. Een activiteit die ook op sociaalemotioneel gebied een grote impact had.”

Gelukkig mag Smallingerland de titel nog een half jaar prolongeren. Eén van de plannen is om mensen die aan de zijkant van de maatschappij zijn beland met sportactiviteiten te betrekken bij elkaar en hun omgeving. „Sport is leuk en niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor de psyche. Je gevoel van eigenwaarde gaat omhoog en je krijgt meer zin om dingen aan te pakken.” Ook worden verschoven evenementen weer uitgevoerd zodra dit kan.

Er is veel in beweging

Er gebeurt veel in Smallingerland op het gebied van sport en bewegen. Sportbedrijf Drachten speelt daarin een centrale rol. Zij brengen inwoners en organisaties samen omdat je samen meer kunt bereiken. Door te inspireren en te innoveren wordt sport en bewegen iedere keer op een andere manier aangeboden en blijft daardoor aantrekkelijk voor nieuwe en bestaande doelgroepen. Mooie voorbeelden hiervan zijn de interactieve iSpace gymzalen en de beweegapp Missie Master.

De sportcoaches zijn actief binnen tal van terreinen van sport en bewegen. Ze maken programma’s en ondersteunen bij de uitvoering. Waarschijnlijk is elke Smallingerlander weleens met Sportbedrijf Drachten in aanraking geweest. Al is het maar met de avondvierdaagse die, vanzelfsprekend, door hen georganiseerd wordt. Toch zal niet iedereen zich bewust zijn van hun aanwezigheid in de gemeente. Evert Jan zegt: „Het gaat niet om ons, wij zijn een middel, het gaat om het uiteindelijke doel: sport, bewegen, gezondheid en vitaliteit bereikbaar maken voor iedereen.”

Met die missie werd Smallingerland European City of Sport en daar mogen ze trots op zijn in Smallingerland, in Friesland.